otrdien, 3 oktobris, 2023
DažādiIzklaideSpēles un uzdevumi

Mēles mežģi

Šis šaursliežu dzelzceļš, šķiet, ir svešs šaursliežu dzelzceļš.

Vara rati,

Gari, plati,

Ratu ratiem garām trauc.

Rībēdami, ripodami

Riteņi cits citam sauc:

Tik pa taku, blaku, blaku,

Žviku, žvaku, žvīku, žvaku!

Sakalst dadža lapas asas, ja nav stādam valgas rasas.

Vienu rītu ripu situ, citu rītu stibu cirtu.

Vārna karina kārnā kaklā kristāla krelles.

Dzīvē dzīvo dzīvu dzīvi!

Dzīvam dzīvē dzīva dzīve.

Ārā tā līst, ka sunim negribas no būdas ārā līst.

Briedis bieži bada briedi.

Dun dobji dārdi padebešos.

Mini manu minamo!

Krizdams mācies nekrist.

Ritiņ riti rīta rasa.

Maziņš eža puskažociņš.

Suņburkšķis neburkšķ.

Vēji vējo vēju vējā, vējā vējo vējš.

Šis žagaru saišķis nav mans žagaru saišķis, bet tas žagaru saišķis, kas apsiets ar šņori aiz sētas, ir mans žagaru saišķis.