pirmdien, 4 decembris, 2023
Dažādi

Mācāmies dalīt

Jau vienu mācību gadu pastāv LATVIJAS SKOLU PORTĀLS (skolas.lv), kurš piedāvā atvieglot un padarīt mūsdienīgāku mācību gaitu, dodot iespēju pilnvērtīgāk izmantot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Portālā ir iespēja uzzināt aktuālo informāciju par ikvienas skolas aktivitātēm, darbu vasarā, tālākās izglītības virzieniem utt., kā arī elektroniski kārtot kontroldarbus, padarīt pieejamus un izpildīt mājasdarbus, ko skolēni un viņu vecāki var aplūkot internetā, kā arī piedāvā daudzas citas iespējas, kas palīdz mācību procesu veidot pārskatāmāku, atvieglo darbu skolas vadībai un iesaista mācību procesā skolēnu vecākus.

Aicinām pedagogus un vecākus apmeklēt šo vispusīgo un informāciju bagāto portālu!

Mācāmies dalīt” uzdevums– LATVIJAS SKOLU PORTĀLA izveide esot izmaksājusi 127 985 latu (portāls www.eparvalde.lv, kur bija detalizētāka informācija, pārtrauc savu darbību). “Krāsojamās lapas bērniem” uzturēšana (hostings) mēnesī izmaksā Ls 2,5. Cik mēnešus (gadus) par SKOLU PORTĀLA izstrādes summu varētu uzturēt “Krāsojamās lapas bērniem”?

Iespējams, ka mazajiem pirms- un sākum- skolēniem uzdevums, tomēr, ir sarežģīts, tāpēc dodam atbildi:

  • 127’985 : 2,5= 51’194 mēnešus
  • 51’194 : 12= 4266 gadus