svētdien, 3 marts, 2024
. 3 C E P S X Y Z
.O .S

.SVG

SVG (Scalable Vector Graphics (mērogojama vektoru grafika)) ir vektorgrafikas attēlu faila formāts.