svētdien, 9 jūnijs, 2024
IdejasTehnoloģiju mācību joma

Uzdevumi- rasēšana, tehniskā grafika

Vai esat pamanījuši, ka cirkulī.lv jau kādu laiku ir atvērusies rasējumu lasīšanas sadaļa? Projekta skola 2030 mācību saturā tehnoloģiju mācību jomā un lielajās idejās dominē šādi atslēgvārdi- dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, praktiski projektē, veido maketu vai modeli, prototipu, rada, interpretē un prezentē kvalitatīvu dizaina produktu. Ja vēl šo sakombinē ar “lieto programmvadāmās ierīces” (datorika ir tehnoloģiju mācību jomas sastāvdaļa (AutoCAD, SketchUp, technical drawing +engineering, CNC, 3d printeris, ploteris)), tad bez rasēšanas nu nekādi!

Iespējams, mājturības -tehnoloģiju skolotājiem kas iekrājies? Iespējams, kādam ir altruistiska vēlme dalīties? Atsauce uz autoru pašsaprotama.

Uzdevumi- rasēšana, tehniskā grafika