Bilžu vārdnīca

Latviešu valodas aģentūra izstrādājusi mūsdienīgu, noderīgu, vārdiem un bildēm bagātu interaktīvo bilžu vārdnīcu pirmsskolas, sākumskolas vecuma bērniem (ESF projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”). Vārdnīcā ietvertais vārdu krājums ir tematiski sadalīts un papildināts ar dažādiem uzdevumiem. Vārdnīcas lietotājam iespējams apgūt vārdu krājumu, izvēlēties tematam atbilstošus uzdevumus un nostiprināt zināšanas. Pieejama “Bilžu vārdnīcas” drukas un digitālā versija. Drīzumā solīta arī versija izmantošanai viedtālruņos.

Bilžu vārdnīca Bilžu vārdnīca

Ekrāna attēli no maciunmacies.valoda.lv