Alfabēts ar tehniskās grafikas ievirzi

Paralēlas, perpendikulāras līnijas, diagonāles un sanāk burts. Ar rasēšanas- tehniskās grafikas pamatiem. Dizains un konstruēšana. Pamatideja no www.wemadethis.co.uk un kopskats TE. Garumzīmes un mīkstinājuma zīmes (diakritiskās zīmes) pašiem “saldajā ēdienā”.

Darba lapas PDF

Alfabēts ar tehniskās grafikas ievirzi