Rakstīto burtu fonti

Rakstīto burtu fonti

Rakstīto burtu un ciparu mācību fonti

Rakstīto burtu fonti latviešu valodas rakstītprasmes apguvei. Lieliski noderēs pirmsskolas vecuma sagatavošanas grupas bērniem, sākumskolas skolēniem, kā arī speciālajā izglītībā apgūstot rakstītprasmes iemaņas.
Pieejami divi fonti – klasiski rakstītie ar cipariem /Fonts- Cirkulis Skola/ un punktēti rakstītie ar cipariem /Fonts- Cirkulis Dotted/ (pārvilkšanai). Esam noguldījuši mācību materiāli.lv

Rakstīto burtu fonti