pirmdien, 15 jūlijs, 2024
. 3 C E P S X Y Z

Z-ass

Ass, kuras virziens augšup un lejup (3D drukāšanā un 3D modelēšanā).