Z-ass

Ass, kuras virziens augšup un lejup (3D drukāšanā un 3D modelēšanā).

Read more