Y-ass

Asis, kas 3D drukāšanā un 3D modelēšanā virzās vai virziens ir uz priekšu un atpakaļ.

Read more