.SVG

SVG (Scalable Vector Graphics (mērogojama vektoru grafika)) ir vektorgrafikas attēlu faila formāts.

Read more