12 gabaliņi
Priede

Priede ir Latvijas plašāk izplatītais koks (no 10 kokiem 4 ir priedes). Brūnsarkanu mizu, pelēcigi zaļām skujām, apaļiem brūnpelēkiem čiekuriem. Skuju koks. Vienmāju priežu dzimtas skuju koks, izteikts saulmīlis, ar taisnu slaidu stumbru un spēcīgu sakņu sistēmu, var sasniegt līdz 40 m augstumu. Skujas 3­7 cm garas aug pa divām, pie koka paliek 2­3 gadus, pumpuri sveķaini. Mūža ilgums ir 200­ 500 gadu. Atkarībā no dzīves vietas, priedei var būt atšķirīgs izskats: sausos mežos augušām priedēm raksturīgs garš, tievs stumbrs, savukārt purvos augušās ir īsas un līkas. No parastās priedes iegūst terpentīnu, darvu, ogli un citus produktus, kurus izmanto kā medicīnā, tā arī citās tautas saimniecības nozarēs. Priedes koksni lieto gan ēku celšanai, gan visādu lietu gatavošanai.

Krāsojamās lapas bērniem  © www.cirkulis.lv