12 gabaliņi
Puzle- egle

Egle. Zinām kā Ziemsvētku koku. Var sasniegt līdz 40 m augstumu. Eglei ir sekla sakņu sistēma, to bieži izgāž vējš. Mūža ilgums ir 200 līdz 300 gadu. Skujas pa vienai ar kātiņu, pie koka paliek 5­10 gadus. Egļu baļkus lieto celtniecībā un izmanto vēl daudz citos veidos. No priežu un egļu sveķiem iegūst terpentīnu.

Krāsojamās lapas bērniem © www.cirkulis.lv